ծաղիկ

ծաղիկ

Dasnabedian 1995: 442

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,26 8a,10 17,5
fleur

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԾԱՂԻԿ — (ղկան, կունք, կանց, եւ ղկի, կաց. եւ կոյ, կոց.) NBH 1 1001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 9c, 12c, 13c, 18c գ. ἅνθος flos. (որպէս թէ ծիծաղիկ. որպէս վարդն յայլ լեզուս է իբր ծաղրիկ.) Ծնունդ բուսոց, որպէս եւ տնկոց՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՊԱՐ — I. ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: 12c գ. ԱՄՊԱՐ. որպէս ամբար, համբար. *Յամպարս շտեմարանաց. Լմբ. ամովս.: II. ԱՄՊԱՐ 2 ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԱՄՊԱՐ ըստ Բժշկարանաց՝ ՅԱՄՊԱՐ, ՅԱՆՊԱՐ. Բոյս, եւ ծաղիկ նորա անուշահոտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾԱՂԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 1003 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c ն. Տ. ԾԱՂԿԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. *Նշանս տէրունեան ձրի մեզ զկեանքն ծաղկեաց զքրիստոս. Շ. բարձր.: *Տունկս դառնոստեան, որ զգարշութիւն անառակ վարուց ծաղկեցի. Նար. ՟Է: չ. ԾԱՂԿԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՈԿՈՆ — (ի կամ ոյ, ոց կամ ից.) NBH 1 1110 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c գ. κάλυξ calyx. նորափթիթ ծաղիկ թերաբաց՝ բոլորակ. որպէս բոլորք վարդից. կոճակ. ... *Անուշահոտ ծաղկօք ʼի կոկոնաց եւ ʼի պտկոց՝ իջելոյ ʼի վերայ. Փիլ. լիւս.: *Երկիւք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԻՒՆԱԾԱՂԻԿ — (ղկի.) NBH 2 0158 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c գ. ՁԻՒՆԱԾԱՂԻԿ կամ ՁԻՒՆԾԱՂԻԿ. ռմկ. ձունծաղիկ, ձնծաղիկ, ձնածաղիկ .... որ է Փոքրիկ ծաղիկ վայրի՝ անհոտ՝ սպիտակ՝ դեղին եւ կապոյտ, իսկ եւ իսկ զկնի անցանելոյ ձեան ʼի վեր երեւեալ ʼի սոխոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԻՒՆԾԱՂԻԿ — (ղկի.) NBH 2 0158 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c գ. ՁԻՒՆԱԾԱՂԻԿ կամ ՁԻՒՆԾԱՂԻԿ. ռմկ. ձունծաղիկ, ձնծաղիկ, ձնածաղիկ. որ է Փոքրիկ ծաղիկ վայրի՝ անհոտ՝ սպիտակ՝ դեղին եւ կապոյտ, իսկ եւ իսկ զկնի անցանելոյ ձեան ʼի վեր երեւեալ ʼի սոխոյ իւրմէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԱՐԴԷՍ — (դիսի.) NBH 2 0405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ՆԱՐԴԷՍ ՆԱՐԴԻՒՆ ՆԱՐԴՆԷՍ ՆԱՐԴՈՍ. եբր. նէրտ. յն. լտ. նարտօս, նա՛րտուս . νάρδος nardus, silex, oleum nardeum. իտ. spigo, naro. իտ. Ազնիւ բոյս, եւ ծաղիկ, եւ իւղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԱՐԴԻՒՆ — (դենա.) NBH 2 0405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ՆԱՐԴԷՍ ՆԱՐԴԻՒՆ ՆԱՐԴՆԷՍ ՆԱՐԴՈՍ. եբր. նէրտ. յն. լտ. նարտօս, նա՛րտուս . νάρδος nardus, silex, oleum nardeum. իտ. spigo, naro. իտ. Ազնիւ բոյս, եւ ծաղիկ, եւ իւղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԱՐԴՆԷՍ — (դնիսայ.) NBH 2 0405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ՆԱՐԴԷՍ ՆԱՐԴԻՒՆ ՆԱՐԴՆԷՍ ՆԱՐԴՈՍ. եբր. նէրտ. յն. լտ. նարտօս, նա՛րտուս . νάρδος nardus, silex, oleum nardeum. իտ. spigo, naro. իտ. Ազնիւ բոյս, եւ ծաղիկ, եւ իւղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԱՐԴՈՍ — (դնիսայ.) NBH 2 0405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ՆԱՐԴԷՍ ՆԱՐԴԻՒՆ ՆԱՐԴՆԷՍ ՆԱՐԴՈՍ. եբր. նէրտ. յն. լտ. նարտօս, նա՛րտուս . νάρδος nardus, silex, oleum nardeum. իտ. spigo, naro. իտ. Ազնիւ բոյս, եւ ծաղիկ, եւ իւղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԱՐԴ — (ի կամ ոյ, ից կամ ուց.) NBH 2 0791 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c գ. վր. վա՛րդի. պ. ար. վարտ. վէրտ. յն. ռօ՛տօն. լտ. ռօ՛զա. ῤόδον rosa. Ծաղիկ գեղեցիկ որպէս թագաւոր ծաղկանց՝ կարմրերփեան անուշահոտ. որպէս եւ սպիտակն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.